Trang chủ / Dịch vụ người học / Thông báo / Thông báo V/v Tổ chức cho sinh viên khoá 17 thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024

Thông báo V/v Tổ chức cho sinh viên khoá 17 thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 285/TB-ĐN ngày 29/09/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đai học Đại Nam về việc ban hành Thời khóa biểu cho sinh viên trình độ đại học chính quy khóa 17;

Căn cứ tình hình thực tế;

Căn cứ vào dề xuất của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Trưởng các Khoa;

Ban Giám hiệu thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 cho sinh viên trình độ đại học chính quy khóa 17, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên trình độ đại học chính quy thuộc các ngành đào tạo khóa 17.

2. Thời gian thi: từ ngày 24/11/2023 dến ngày 16/12/2023.

3. Nội dung lịch thi chi tiết:

Lớp Tên học phần Hình thức thi Ca thi Ngày thi Giờ thi Thời lượng thi
TCNH 17 – 01,02,03 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm máy Chiều 29/11/2023 13h30 60 phút
TCNH 17 – 01,02,03 Đạo đức kinh doanh và Văn hoá doanh nghiệp Trắc nghiệm máy Chiều 04/12/2023 13h30 60 phút
TCNH 17 – 01,02,03 Kinh tế vi mô Trắc nghiệm máy Chiều 02/12/2023 13h30 60 phút
TCNH 17 – 01,02,03 Tài chính cá nhân Trắc nghiệm máy Chiều 07/12/2023 13h30 90 phút

Sinh viên xem danh sách thi trên Website: http://www.dainam.edu.vn/vi/danh-muc/lich-thi hoặc cổng thông tin sinh viên trước ngày thi 03 ngày; thực hiện làm bài thi theo quy định của Nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình kết nối thực tế của sinh viên K17 với công ty Bảo hiểm AIA

Ngày 3/11 vừa qua, sinh viên khoá 17 khoa Tài chính Ngân hàng đã có …