Trang chủ / Dịch vụ người học / Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng tiết học của sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng tiết học của sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng tiết học của sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa

Từ ngày 31/10/2022, thời lượng các tiết học sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:

Văn bản thông báo trong file đính kèm dưới đây!

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên cần những kỹ năng gì để trở thành chuyên viên tín dụng

Chuyên viên tín dụng chịu trách nhiệm quản lý danh mục tín dụng của một …