Trang chủ / Dịch vụ người học / Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm 2022-2023

Sinh viên khóa 13, 14, 15 bắt đầu học từ ngày 03/01/2023 đến ngày 27/5/2023

Sinh viên khóa 16 bắt đầu học từ ngày 06/02/2023 đến ngày 03/6/2023

Khóa 13

Khóa 14

Khóa 15

Khóa 16

Có thể bạn quan tâm

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng tiết học của sinh viên trình độ đại học chính quy các khóa

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng tiết học của sinh viên trình độ đại …