Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / The Role of Knowledge on ASEAN Economic Community in Enhancing the Performance of Vietnamese Enterprises

The Role of Knowledge on ASEAN Economic Community in Enhancing the Performance of Vietnamese Enterprises

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Hoàng Nam liên quan tới vai trò của tri thức trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp Việt Nam.

Tóm tắt bài viết:

Mục đích của bài báo này là xem xét ảnh hưởng của kiến thức đối với ASEAN Economic Community (AEC) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Việt Nam trong ngành dệt may. Nghiên cứu này sử dụng 150 SMEs ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm dựa trên phân tích SEM với phần mềm AMOS cho thấy việc triển khai AEC chỉ có tác động nhỏ đến việc cải thiện hiệu quả hoạt động của SMEs. Kết quả mô hình cấu trúc chỉ ra rằng yếu tố kiến ​​thức có ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua nhân tố thái độ và sự sẵn sàng. Phát hiện này nhằm cung cấp cái nhìn mới về vai trò của thái độ và sự sẵn sàng đối với trường hợp của Việt Nam. Một chiến lược của các tổ chức kinh doanh và có thể được sử dụng như một mô hình khái niệm để cải thiện hiệu quả hoạt động của các DNVVN.

Kết quả kinh doanh

Chúng ta có thể đọc và tham khảo bản đầy đủ tại đây:

The Role of Knowledge on ASEAN Economic Community in Enhancing the Performance of Vietnamese Enterprises.

Có thể bạn quan tâm

Thêm 05 doanh nghiệp Tài chính – Ngân hàng ký kết hợp tác với trường Đại học Đại Nam

Nhằm đẩy mạnh chương trình đào tạo “giảng đường – doanh nghiệp”, tạo cầu nối …