Trang chủ / Tag Archives: phat thai c02

Tag Archives: phat thai c02

Giới thiệu công bố của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề “The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries”

The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries Mục đích của nghiên cứu là đánh giá vai trò của các thể chế trong mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và ô nhiễm môi trường ở 86 quốc gia đang …

Xem thêm