Trang chủ / Tag Archives: overconfidnece

Tag Archives: overconfidnece

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy về quá tự tin của CEO và chính sách chi trả cổ tức “Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises”

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy đánh giá tác động của sự quá tự tin của CEO tới chính sách chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cogent Economics & Finance  (Q2, ESCI, NXB Taylor&Francis) Tóm tắt Chính sách cổ tức …

Xem thêm