Trang chủ / Tag Archives: marketing

Tag Archives: marketing

Tại sao Sinh viên Tài chính Ngân hàng (DNU) lại học Marketing?

Marketing Ngân hàng trong thời đại 4.0 Trong thời đại 4.0, marketing đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp. Đối với ngành Ngân hàng, việc áp dụng các khái niệm và chiến lược marketing hiện đại là cực kỳ cần thiết để cạnh …

Xem thêm