Trang chủ / Tag Archives: khoa tài chính ngân hàng

Tag Archives: khoa tài chính ngân hàng

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm 2022-2023 Sinh viên khóa 13, 14, 15 bắt đầu học từ ngày 03/01/2023 đến ngày 27/5/2023 Sinh viên khóa 16 bắt đầu học từ ngày 06/02/2023 đến ngày 03/6/2023 Khóa 13 Khóa 14 Khóa 15 Khóa 16

Xem thêm

Tạp chí Ngân hàng – Dự đoán ý định hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh Covid-19: Phân tích mô hình PLS-SEM

Tóm tắt:  Nghiên cứu áp dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để xử lý bộ dữ liệu bảng hỏi khảo sát trực tuyến 455 khách hàng nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ ngân …

Xem thêm