Trang chủ / Tag Archives: co2

Tag Archives: co2

Nghiên cứu về FDI, đô thị hoá tới và phát thải CO2 ở Việt Nam của thầy Nguyễn Văn Duy: “Impact of foreign direct investment and urbanisation on CO2 emissions in Vietnam”

Nghiên cứu này được nhóm tác giả của thầy Nguyễn Văn Duy thực hiện nhằm đánh giá tác động của FDI, đô thị hoá tới phát thải CO2. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Business and Globalisation (Q3, scopus, NXB Inderscience) Tóm tắt Việt Nam …

Xem thêm

Giới thiệu công bố của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề “The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries”

The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries Mục đích của nghiên cứu là đánh giá vai trò của các thể chế trong mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và ô nhiễm môi trường ở 86 quốc gia đang …

Xem thêm