Trang chủ / Tag Archives: canh tranh

Tag Archives: canh tranh

Chia sẻ nghiên cứu về mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp dưới vai trò của cấu trúc vốn “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?”

Khoa TCNH tiếp tục chia sẻ nghiên của của thầy Nguyễn Văn Duy với chủ đề “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?” Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cogent Economics & Finance (Q2, Scopus, ESCI, NXB Taylor & Francis) Vai trò của cấu trúc vốn trong doanh …

Xem thêm