Trang chủ / Dịch vụ người học / Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Đại Nam

Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Đại Nam

Căn cứ vào các quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy.

Trường Đại học Đại Nam quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đạo tạo đại học bao gồm:

  • Chương I: Những quy định chung
  • Chương II: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên
  • Chương III: Khen thưởng và kỷ luật; nội dung công tác sinh viên
  • Chương IV: Nội dung công tác sinh viên
  • Chương V: Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên
  • Chương VI: Tổ chức thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nghiên cứu về chuyển đổi số và hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng: Nhóm sinh viên Đại học Đại Nam đạt Giải ba tại Hội thi Khoa học Sinh viên Toàn quốc

TCNH – Ngày 11/6/2023, nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học gồm ba bạn Nguyễn …