Trang chủ / Dịch vụ người học / Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Đại Nam

Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Đại Nam

Căn cứ vào các quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy.

Trường Đại học Đại Nam quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đạo tạo đại học bao gồm:

  • Chương I: Những quy định chung
  • Chương II: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên
  • Chương III: Khen thưởng và kỷ luật; nội dung công tác sinh viên
  • Chương IV: Nội dung công tác sinh viên
  • Chương V: Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên
  • Chương VI: Tổ chức thực hiện

Có thể bạn quan tâm

TB: Chương trình Học hè tại Hoa Kỳ dành cho sinh viên trường ĐH Đại Nam

02 Chương trình Học hè tại Trường Đại học Minnesota Duluth (Hoa Kỳ) dành cho …