Trang chủ / Dịch vụ người học / Quy định sử dụng thẻ chíp kiểm soát xe tự động tại Đại học Đại Nam

Quy định sử dụng thẻ chíp kiểm soát xe tự động tại Đại học Đại Nam

Hiện nay hệ thống kiểm soát xe tự động của trường Đại học Đại Nam đang hoàn thiện và sẽ đưa vào sử dụng;

Căn cứ vào qui định của Nhà trường trong việc quản lí và bảo vệ tài sản chung, Ban quản trị nhà xe xin thông báo quy định về việc sử dụng thẻ chip kiểm soát xe tự động cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và thời điểm áp dụng
  2. Quy định này áp dụng đối với các cá nhân ra vào trường Đại học Đại Nam, là chủ của các phương tiện: ô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp (tạm gọi là chủ phương tiện).
  3. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/10/2022.
  4. Thời gian trông giữ xe: từ 06 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút.

– Thời gian tính theo tháng: Tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

– Thời gian tính theo kỳ:

+ Kỳ 1: Tính từ ngày 01 tháng 8 năm nay đến hết ngày 31 tháng 1 năm sau.

+ Kỳ 2: Tính từ ngày 01 tháng 02 đến hết ngày 31 tháng 7 hàng năm.

  1. Quy định mức phí và sử dụng thẻ xe
  2. Quy định thẻ xe với các chủ phương tiện:

– Cán bộ, giảng viên cơ hữu, nhân viên: sử dụng thẻ gửi xe miễn phí; cán bộ, giảng viên, nhân viên đăng ký với phòng HCQT để nhận thẻ. Khi không còn làm việc tại Trường thì cá nhân phải có trách nhiệm hoàn trả thẻ cho Ban quản trị nhà xe tại tầng 1 – GĐ1.

– Giảng viên thỉnh giảng: khoa chủ quản có trách nhiệm đăng ký thẻ gửi xe miễn phí cho giảng viên. Khi giảng viên hết hợp đồng thỉnh giảng Khoa có trách nhiệm thu hồi và hoàn trả thẻ cho Ban quản trị nhà xe tại tầng 1 – GĐ1.

– Sinh viên, học viên và khách đến liên hệ công tác: sử dụng thẻ ngày, thẻ tháng, thẻ kỳ, thẻ năm với mức phí theo quy định của Ban quản trị nhà xe.

– Ký túc xá: xe của sinh viên ở Ký túc xá thì để tại nhà xe tại ký túc xá, sinh viên mua vé tháng theo quy định cũ, được cấp thẻ gửi xe riêng (trên thẻ có biển số và loại xe) và bảo vệ Ký túc xá kiểm soát trực tiếp ra vào.

 

 

  1. Quy định mức thu phí (xem trang sau):
TT Loại xe Mức phí /ngày (đồng) Mức phí /1 tháng (đồng) Mức phí /1 kỳ (đồng)
1 Xe ô tô ≤ 9 chỗ 20.000 Không áp dụng Không áp dụng
2 Xe máy/ máy điện/ đạp điện 3.000 50.000 200.000
3 Xe đạp 1.000 15.000 60.000
  1. Phương thức thanh toán:

– Đối với thẻ ngày: Ban quản trị nhà xe có trách nhiệm thu tiền thẻ xe theo đúng định mức đã quy định.

– Đối với thẻ tháng, kỳ: chủ phương tiện nộp tiền, khai thông tin và nhận thẻ tại Ban quản trị nhà xe (phòng Quản lý Kỹ thuật – tầng 1 – GĐ1) từ ngày 25 đến ngày 28 hàng tháng. Sau thời gian trên sẽ Ban quản trị nhà xe sẽ không phát hành, không gia hạn vé tháng và chủ phương tiện phải sử dụng vé ngày cho đến tháng tiếp theo.

  1. Quy định sử dụng thẻ xe:

– Mỗi thẻ gửi xe tháng, kỳ chỉ áp dụng với 1 xe cố định.

– Thẻ gửi xe tháng, kỳ chỉ có giá trị sử dụng từ từ 06 giờ đến 21 giờ hàng ngày, nếu chủ phương tiện trong trường hợp bất khả kháng muốn gửi qua đêm thì phải thông báo và được sự đồng ý của nhân viên bảo vệ nhà xe.

– Thẻ gửi xe chỉ có giá trị trong khu nhà xe của trường Đại học Đại Nam.

– Bảo quản giữ gìn thẻ, trường hợp làm mất hoặc hỏng thẻ gửi xe, phí làm thẻ mới là 100.000 đồng/thẻ.

– Khi mất thẻ gửi xe mà chưa lấy xe, vui lòng xuất trình Giấy đăng ký xe, CCCD người gửi xe để làm thủ tục nhận xe.

– Chủ phương tiện tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình trên xe.

– Ban quản trị nhà xe không chịu trách nhiệm về việc mất xe khi chủ phương tiện làm mất thẻ gửi xe.

– Lưu ý: Thẻ gửi xe là tài sản của Ban quản trị nhà xe Đại học Đại Nam. Ai nhặt được thẻ, xin vui lòng trả lại nhà xe để nhà xe trả lại người mất.

Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng!

 

BAN QUẢN TRỊ NHÀ XE

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Trần Huy Việt

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên cần những kỹ năng gì để trở thành chuyên viên tín dụng

Chuyên viên tín dụng chịu trách nhiệm quản lý danh mục tín dụng của một …