Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Mẫu tài liệu liên quan tới hoạt động nghiên cứu khoa học

Mẫu tài liệu liên quan tới hoạt động nghiên cứu khoa học

Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chúng ta có thể gặp phải một số vấn đề từ khâu đăng kí đề tài, chỉnh sửa tiến độ, tên đề tài tới thủ tục thanh quyết toán của đề tài. Chính vì những lý do đó, khoa TCNH đưa ra một số biểu mẫu liên quan giúp các bạn tham khảo để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của mình.

Mẫu phiếu đăng kí đề tài cấp trường: 1.Mẫu NCKH01- ĐK đề tài NCKH

Mẫu thuyết minh đề cương đề tài cấp trường: 2. Mẫu NCKH02 – TMDC_cap truong

Mẫu tổng hợp kết quả đề tài cấp trường: 3. Mẫu NCKH03 – Bản tổng hợp KQ TMĐC cấp đơn vị

Mẫu biên bản hội đồng thẩm định đề tài cấp trường: 4. Mẫu NCKH04 – Biên bản xét duyệt TMDC cấp đơn vị

Mẫu phiếu đăng kí đề tài Sinh viên NCKH: 5. PHIẾU ĐĂNG KÝ NCKH SV

Mẫu bìa đề tài NCKH sinh viên: 6. Mau Bia_NCKH SV_TCNH

Mẫu đề xuất đổi tên đề tài: 7. Phieu de xuat thay doi ten de tai

Note: Nội dung các mẫu phiếu sẽ được cật nhật liên tục.