Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Nghiên cứu của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề “Greenwashing Behaviours: Causes, Taxonomy And Consequences Based on a Systematic Literature Review”

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề “Greenwashing Behaviours: Causes, Taxonomy And Consequences Based on a Systematic Literature Review”

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề về hoạt động Greenwashing. Bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Business Economics and Management (SSCI, Q2)

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đánh giá có hệ thống để kiểm tra phân tích hoạt động Greenwashing. Trong một thị trường mở, các hành vi của các công ty nhà nước (SOEs), các công ty tư nhân và các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) đặt ra một mối đe dọa tiềm ẩn về Greenwashing. Trọng tâm của chúng tôi là phân tích hoạt động tẩy Greenwashing của doanh nghiệp trong các MNC ở các thị trường mới nổi chủ nhà, đặc biệt là ở châu Á, vì hai lý do. Thứ nhất, các báo cáo về hoạt động rửa xe tăng lên trên khắp thế giới kể từ khi Volkswagen bị phát hiện làm sai lệch dữ liệu khí thải ô tô. Thứ hai, các MNC đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô thị trường và hành vi của họ ngày càng khó đoán. Phân tích cho thấy rằng các MNC có xu hướng tham gia vào hoạt động Greenwashing ngay sau khi kinh doanh tại các thị trường mới nổi lưu trữ, đặc trưng bởi các quy định hạn chế, cơ hội thị trường rõ ràng và áp lực cạnh tranh thấp. Khi hoạt động Greenwashing xảy ra, nó sẽ gây tổn hại đến lợi ích của không chỉ người tiêu dùng mà còn của toàn xã hội, mặc dù mang lại lợi ích đáng kể cho các bên liên quan hiện có. Trong trường hợp này, các nhà chức trách nên thực hiện các quy định để đối đầu với các MNC trước khi thu hút họ, điều này cần được thực thi trên thực tế.

Chi tiết tại file đính kèm