Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Giới thiệu nghiên cứu về đa dạng hoá mô hình kinh doanh trong các ngân hàng khu vực các nước ASEAN “The Effects of Business Model on Bank’s Stability”

Giới thiệu nghiên cứu về đa dạng hoá mô hình kinh doanh trong các ngân hàng khu vực các nước ASEAN “The Effects of Business Model on Bank’s Stability”

Khoa TNCH xin được chia sẻ với các thầy cô cũng như các bạn sinh viên về nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy. Chủ đề bài báo liên quan tới đa dạng hoá mô hình kinh doanh tại các ngân hàng ASEAN.

-Nghiên cứu được đăng trên tạp chí International Journal of Financial Studies (Scopus, Q4)-

Financial Stability - Reserve Bank of Fiji

Các tài liệu cho thấy rất ít bằng chứng về tác động của các mô hình kinh doanh đối với sự biến động của các ngân hàng trong các nền kinh tế đang phát triển. Do đó, nghiên cứu này xem xét tác động của việc lựa chọn mô hình kinh doanh đối với sự ổn định của các ngân hàng ở các nước ASEAN. Sử dụng GMM và các phương pháp kinh tế lượng hiệu quả khác trên mẫu 99 ngân hàng thương mại cổ phần, chúng tôi nhận thấy tác động tiêu cực và đáng kể của mô hình đa dạng hóa, trong đó các ngân hàng chuyển sang hoạt động phi lãi suất và thu phí. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các tác động khác nhau giữa hai nhóm quốc gia. Đối với Việt Nam, Indonesia và Philippines, sự đa dạng hóa kéo theo những tác động tiêu cực đến sự ổn định trong khi thể hiện những tác động tích cực đối với Thái Lan và Malaysia. Dựa trên những phát hiện này, chúng tôi rút ra các hàm ý chính sách để phát triển bền vững hơn trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng ASEAN.

Chi tiết xem tại đây

h