Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Các nghiên cứu mới nhất của Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, đã đăng trên các tạp chí/báo Quốc tế chuẩn Scopus và ISI

Tạp chí Ngân hàng – Dự đoán ý định hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh Covid-19: Phân tích mô hình PLS-SEM

Tóm tắt:  Nghiên cứu áp dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để xử lý bộ dữ liệu bảng hỏi khảo sát trực tuyến 455 khách hàng nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ ngân …

Xem thêm

Tiếp lửa cho sinh viên TCNH tham gia nghiên cứu khoa học

Ngày 24/6 vừa qua, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021-2022 do 2 khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) và khoa Tài chính ngân hàng (TCNH) – trường Đại học Đại Nam đồng tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp với những kết quả đáng …

Xem thêm

Nghiên cứu về FDI, đô thị hoá tới và phát thải CO2 ở Việt Nam của thầy Nguyễn Văn Duy: “Impact of foreign direct investment and urbanisation on CO2 emissions in Vietnam”

Nghiên cứu này được nhóm tác giả của thầy Nguyễn Văn Duy thực hiện nhằm đánh giá tác động của FDI, đô thị hoá tới phát thải CO2. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Business and Globalisation (Q3, scopus, NXB Inderscience) Tóm tắt Việt Nam …

Xem thêm

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy về quá tự tin của CEO và chính sách chi trả cổ tức “Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises”

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy đánh giá tác động của sự quá tự tin của CEO tới chính sách chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cogent Economics & Finance  (Q2, ESCI, NXB Taylor&Francis) Tóm tắt Chính sách cổ tức …

Xem thêm

Chia sẻ nghiên cứu về mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp dưới vai trò của cấu trúc vốn “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?”

Khoa TCNH tiếp tục chia sẻ nghiên của của thầy Nguyễn Văn Duy với chủ đề “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?” Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cogent Economics & Finance (Q2, Scopus, ESCI, NXB Taylor & Francis) Vai trò của cấu trúc vốn trong doanh …

Xem thêm

Giới thiệu nghiên cứu về đa dạng hoá mô hình kinh doanh trong các ngân hàng khu vực các nước ASEAN “The Effects of Business Model on Bank’s Stability”

Khoa TNCH xin được chia sẻ với các thầy cô cũng như các bạn sinh viên về nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy. Chủ đề bài báo liên quan tới đa dạng hoá mô hình kinh doanh tại các ngân hàng ASEAN. -Nghiên cứu được đăng trên tạp chí …

Xem thêm