Trang chủ / Dịch vụ người học / Danh sách CBL cộng điểm xét học bổng khuyến khích HKII, 2022 – 2023

Danh sách CBL cộng điểm xét học bổng khuyến khích HKII, 2022 – 2023

TCNH – Ngày 28/06/2023 trường Đại học Đại Nam quyết định cộng điểm xét học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng cho cán bộ lớp hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 – 2023

Mục lục

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

  • Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đại Nam
  • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đại Nam ban hành theo Quyết định số 42002/QĐ-ĐN ngày 20/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đại Nam
  • Căn cứ Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Đại Nam ban hành kèm theo Quyết định số 90105/QĐ-ĐN ngày 01/09/2020 của Hiệu trưởng Đại học Đại Nam

Căn cứ Quy định về khen thưởng và kỷ luật sinh viên đại học và cao đẳng của trường Đại học Đại Nam ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-ĐN-HSSV ngày 05/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam, Xét đề nghị của Trưởng các Khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp và Phòng Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

  • Điều 1. Công nhận 412 sinh viên sinh viên là cán bộ lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 – 2023, được cộng điểm xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng (không tính vào điểm trung bình chung học tập để tính xếp loại học tập, xếp loại tốt nghiệp) (Có danh sách kèm theo)
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng chức năng trực thuộc trường Đại học Đại Nam và các sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh sách CBL khoa Tài chính Ngân hàng được cổng điểm

>> ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:  TẠI ĐÂY 

Đăng ký xét tuyển Online:

https://www.tcnh.edu.vn/

CÁC KÊNH HỖ TRỢ THỊ SINH

Inbox Fanpage:  (click để gửi tin nhắn cho người tư vấn)


Inbox Zalo  (click để gửi tin nhắn cho người tư vấn)

Hotline:  0968826488

Đọc thêm:

👉Học Đại học 3 năm, người học có cơ hội tự chủ cuộc sống từ sớm

👉Chính sách học hấp dẫn trường Đại học Đại Nam năm 2023

👉Giới thiệu khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Đại Nam 2023

👉 Hướng dẫn ghi đơn vào Ngành Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Đại Nam

👉Mẫu đơn đăng ký tuyển sinh năm 2023 – Ngành Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Đại Nam

Ban Truyền thông khoa Tài chính Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Những khoảnh khắc “đáng nhớ” của Tân sinh viên K17 khoa Tài chính Ngân hàng trong ngày nhập học

Các bạn tân sinh viên của FIB đã làm gì trong ngày lễ nhập học …