Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Chia sẻ nghiên cứu về mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp dưới vai trò của cấu trúc vốn “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?”

Chia sẻ nghiên cứu về mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp dưới vai trò của cấu trúc vốn “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?”

Khoa TCNH tiếp tục chia sẻ nghiên của của thầy Nguyễn Văn Duy với chủ đề “How does capital structure affect firm’s market competitiveness?”

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cogent Economics & Finance (Q2, Scopus, ESCI, NXB Taylor & Francis)

Vai trò của cấu trúc vốn trong doanh nghiệp không còn xa lạ với dân tài chính. Nhưng nó ảnh hưởng như thế nào tới khả năng cạnh tranh trên thị trường của các doanh nghiệp thì vẫn đang là vấn đề được quan tâm.

Các quyết định về vốn hiệu quả không chỉ làm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn mang tính chiến lược để mang lại lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Sử dụng một tỷ lệ nợ phù hợp giúp doanh nghiệp cân bằng giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành. Nghiên cứu này nhằm tìm ra ảnh hưởng của cấu trúc vốn thông qua hệ số nợ (DR) đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (HHI) ở Việt Nam. Một mẫu gồm 574 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam từ năm 2010–2018 được nghiên cứu bằng phần mềm STATA. Kết quả cho thấy cấu trúc vốn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hình chữ U ngược. Đồng thời, DR ảnh hưởng đến HHI dưới dạng hàm hình chữ U trong các sản phẩm công nghiệp, thông tin và viễn thông và hàng tiêu dùng. Trong khi đó, DR ảnh hưởng đến HHI theo hình chữ U ngược trong các lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng, nguyên vật liệu và tiện ích cộng đồng. Với kết quả của phân tích này, nghiên cứu cũng cung cấp các thảo luận cũng như các hàm ý chính sách đối với doanh nghiệp sử dụng tối ưu cơ cấu vốn để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chi tiết xem tại đây