Trang chủ / 360° FIB / Các sinh viên Nguyễn Thúy Linh, Bùi Thị Thùy Trang và Đào Sỹ Nguyên được cộng điểm ưu tiên xét khen thưởng học kỳ

Các sinh viên Nguyễn Thúy Linh, Bùi Thị Thùy Trang và Đào Sỹ Nguyên được cộng điểm ưu tiên xét khen thưởng học kỳ

Quyết định V/v: Cộng điểm ưu tiên xét khen thưởng học kỳ cho sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Đề tài nghiên cứu khoa học “Tác động của chuyển đổi số tới hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại”

Dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Văn Duy – Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Đại Nam,

Nhóm nghiên cứu 3 sinh viên: Nguyễn Thúy Linh, Bùi Thị Thùy Trang và Đào Sỹ Nguyên đã đạt giải ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường.

Ngày 6/7/2022 Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam đã ký Quyết định số 70602/QĐ-ĐN V/v Cộng điểm ưu tiên xét khen thưởng học kỳ cho sinh viên có thành tich nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Theo Quyết định này mỗi sinh viên thuộc nhóm nghiên cứu trên được cộng thêm 0,2 điểm vào điểm Trung bình chung học tập xét khen thưởng học kỳ.

>>Xem thêm<<<

 

Có thể bạn quan tâm

Trở thành sinh viên Đại học Đại Nam, 2K5 sẽ được nhận những học bổng nào?

“Hỗ trợ học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và …