Trang chủ / Dịch vụ người học / Thời khóa biểu / Ban hành Thời khóa biểu trình độ Đại học chính quy khoá 17, học kỳ 2, năm học 2023 – 2024

Ban hành Thời khóa biểu trình độ Đại học chính quy khoá 17, học kỳ 2, năm học 2023 – 2024

Thông báo: Ban hành Thời khóa biểu trình độ Đại học chính quy khoá 17, học kỳ 2, năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023 – 2024;

Căn cứ Chương trình đào tạo các ngành khoá 17;

Căn cứ vào tình hình thực tế và đề xuất của phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa quản lý ngành đào tạo, học phần đào tạo.

Ban giám hiệu thông báo Thời khoá biểu, học kỳ 2, năm học 2023 – 2024 cho sinh viên trình độ Đại học chính quy khoá 17 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên trình độ Đại học chính quy khoá 17 các ngành đào tạo
  2. Thời gian thực hiện: từ ngày 11/12/2023 đến ngày 31/03/2024
  3. Phương thức học: học tập trung tại trường
  4. Thời khoá biểu chi tiết: TB 350 Ban hành thời khóa biểu trình độ đại học chính khóa 17 học kỳ II năm học 2023-2024_1

Có thể bạn quan tâm

Gặp gỡ cô nàng “mọt sách” khoa Tài chính – Ngân hàng DNU với nét đẹp chuẩn nàng thơ

Đỗ Quỳnh Nga (2003) – Lớp phó học tập lớp TCNH 15.02 được bạn bè …