Trang chủ / luan bui

luan bui

Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2023 với 20 suất học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Về chế độ học …

Xem thêm

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm 2022-2023 Sinh viên khóa 13, 14, 15 bắt đầu học từ ngày 03/01/2023 đến ngày 27/5/2023 Sinh viên khóa 16 bắt đầu học từ ngày 06/02/2023 đến ngày 03/6/2023 Khóa 13 Khóa 14 Khóa 15 Khóa 16

Xem thêm